ลูกค้าจาก TMAP เข้าเยี่ยมชมห้องทดสอบ (Customers TMAP Visit Lab)

4107

4104

        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ได้รับเกียรติจาก Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co.,Ltd.

เข้าเยี่ยมชมห้องทดสอบ พร้อมชมการสาธิตการทดสอบเครื่องมือต่างๆของเรา โดยได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*