เกร็ดความรู้เรื่องเครื่องทดสอบ การสั่นสะเทือน VIBRATION TESTING

 

การสั่นสะเทือน (Vibration) คือ การเคลื่อนที่ของวัตถุในทิศทางซ้ำๆ เช่น จากข้างหน้าไปข้างหลัง จากซ้ายไปขวาหรือจากบนลงล่างยกตัวอย่างตุ้มน้ำหนักและสปริงเมื่อดึงตุ้มน้ำหนักลงและปล่อยทิศทางการ

เคลื่อนที่จะเป็นแบบขึ้นและ ลงซ้ำไปซ้ำมา การเคลื่อนที่ดังกล่าวจะทำให้เกิด Waveform  

พื้นฐานการวัดแรงสั่นสะเทือน จะต้องทำความรู้จักกับ องค์ประกอบ 4 ตัว ดังนี้
1. ความถี่ (Frequency)
2. การวัดระยะทางของการสั่นสะเทือน (Displacement)
3. การวัดความเร็ว (Velocity)
4. การวัดอัตราเร่ง (Acceleration)

คำอธิบายเพิ่มเติมข้อ 1-4

1.ความถี่ (Frequency) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรอบของการเคลื่อนที่หรือรอบของการหมุน : หน่วยเวลา รอบต่อวินาที
2. การวัดระยะทางของการสั่นสะเทือน (Displacement) คือ การวัดระยะทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีการสั่นสะเทือนว่า “มีการเคลื่อนที่ไปจากจุดอ้างอิงเท่าใดในการสั่นสะเทือนแต่ละรอบ  

         2.1 นิยมวัดเป็นมิลลิเมตร (mm) หรือ นิ้วในการวัดระยะทางจะวัดแบบ PEAK

         2.2 ส่วนมากจะใช้กับการเคลื่อนที่ที่มีความเร็วรอบต่ำๆ ความถี่ออยู่ในช่วง 10Hz – 150Hz เช่น การสั่นสะเทือนของท่อ การวัดแรง

         สั่นสะเทือนบนพื้น
3. การวัดความเร็ว (Velocity)

         3.1 คือการวัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่สั่นสะเทือนว่า “มีความเร็วเท่าไหร่ในแต่ละรอบของการสั่นสะเทือน

         3.2 นิยมวัดเป็นมิลลิเมตร/วินาที (mm/s) และนิ้ว/วินาที (inch/sec) ในการวัดความเร็วเรามักจะวัดแบบ RMS เราจะใช้หน่วยนี้กับการ วัดการสั่นสะเทือน ที่มีความถี่ระหว่าง 10Hz -1,000Hz เช่น การเยื้องศูนย์ (Misalignment) ความไม่สมดุล (Unbalance)

4. การวัดอัตราเร่ง (Acceleration)
          
4.1 คือการวัด“การเปลี่ยนแปลง อัตราส่วนของความเร็วในการเคลื่อนที่ : หน่วยเวลาของ

          4.2 วัตถุที่มีเป็นการวัด“การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของความเร็วในการเคลื่อนที่ ต่อหน่วยเวลาของวัตถุที่มีการสั่นสะเทือน”

          4.3 ใช้ในการใช้ในการวัด การสั่นสะเทือน ที่ความถี่สูงคือ ตั้งแต่ 1,000 Hz ขึ้นไปเพราะว่าการสั่นสะเทือนที่ความถี่สูงนั้นระยะทาง การเคลื่อนทีจะน้อยและ ในขณะเดียวกันความเร็วในการเคลื่อนที่จะสูงมาก เช่น การวัดความสั่นสะเทือนของ Bearing
หากเทียบหน่วยในการวัดความสั่นสะเทือน กับการรับรู้ของมนุษย์ สามารถเปรียบเทียบกันได้ ดังนี้
          • Displacement สามารถรับรู้จากการมองเห็น เช่น การสั่นของท่อ
          • Velocity สามารถรับรู้จากการสัมผัส การเคลื่อนที่ของวัตถุเริ่มเร็วมากขึ้น เช่น การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร
          • Acceleration สามารถรับรู้จากการฟัง ความสั่นสะเทือนเกิดจากความถี่สูง ทำให้เกิดเสียง เช่น การสึกกร่อนของ Bearing

*** โดยทั่วไปการทดสอบการสั่นสะเทือนจะดำเนินการตรวจสอบการตอบสนองของผลิตภัณฑ์ภาย ใต้สภาวะที่เกิดการสั่นสะเทือน เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าไม่กระทบกระเทือนในระหว่างการขนส่ง หรือทดสอบเครื่องจักรที่กำลังทำงาน ว่าสามารถทนต่อการกระแทกได้ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข และป้องกันต่อไป ***

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*