ความรู้เรื่อง เครื่อง SALT SPRAY

 

Salt Spray Cabinets Testing Machine

เครื่องได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมของสี, พลาสติก, บรรจุภัณฑ์กระดาษ, บอร์ด, อิเล็กทรอนิกส์, ยานยนต์, การบิน, การทหาร, สิ่งทอและอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ทำหน้าที่ทดสอบตัวแปรความชื้น และ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ โดยตู้จะปรับอากาศอุณหภูมิและความชื้นตามเงื่อนไขที่กำหนด

Salt Spray Cabinets Testing Machine เป็นเครื่องทดสอบ และเป็นผลิตภัณฑ์มีความสำคัญกับ การวิจัยสำหรับนักเคมีวิศวกรพัฒนาและ ผู้จัดการประกันคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าได้ผ่านการวิจัยพัฒนาและ มาตรฐานการรับประกัน เพื่อที่จะอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมตามที่ได้ออกแบบมา

SALT SPRAY CABINETS TESTING MACHINE

キャビネットは、塗料、プラスチック、包装、紙、ボード、電子、自動車、航空宇宙、軍事、繊維、通信産業の環境試験の要件を満たすように設計されています。変数湿度、温度、湿度、環境、気候やコンディショニングキャビネットなどの単位機能。温度と湿度試験および製品のコンディショニングを開発し、それが設計されている環境を生き残るために保証規格に製造され研究されている製品を確保するための研究化学者、開発エンジニアと品質保証マネージャーに極めて重要です。

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*